CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue currents with prescribed annihilator ideals

Mats Andersson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
ANNALES SCIENTIFIQUES DE L ECOLE NORMALE SUPERIEURE (0012-9593). Vol. 40 (2007), 6, p. 985-1007.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polynomial ideals, holomorphic-functions, division, resolutionsDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 80466

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur