CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radon transform on H-type and siegel-type nilpotent groups

L. Peng ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper)
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS (0129-167X). Vol. 18 (2007), 9, p. 1061-1070.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: harmonic-analysis, heisenberg-groupDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur