CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Branching laws for minimal holomorphic representations

Henrik Seppänen (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS (0022-1236). Vol. 251 (2007), 1, p. 174-209.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: bounded symmetric domains, polynomials, transform, kernels, spacesDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80459

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur