CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hypercyclic conjugate operators

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
INTEGRAL EQUATIONS AND OPERATOR THEORY (0378-620X). Vol. 57 (2007), 3, p. 413-423.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: invariant, universal, manifolds, subspacesDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80453

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur