CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The spherical maximal function on the free two-step nilpotent Lie group

Véronique Fischer (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
MATHEMATICA SCANDINAVICA (0025-5521). Vol. 99 (2006), 1, p. 99-118.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: ergodic-theorems, heisenberg-group, operators, averagesDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80449

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur