CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hypercyclicity in omega

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (0002-9939). Vol. 135 (2007), 4, p. 1145-1149.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: banach-spaces, operators, subspaces, vectorsDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80448

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur