CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regularizations of products of residue and principal value currents

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS (0022-1236). Vol. 239 (2006), 2, p. 566-593.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: holomorphic-functions, algebraic variety, singularities, resolution, ideals, fieldDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80446

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur