CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonsymmetric Jacobi and Wilson-type polynomials

L. Peng ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper)
INTERNATIONAL MATHEMATICS RESEARCH NOTICES (1073-7928). (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: root systems, hypergeometric-functions, berezin transform, representations, operators, domainsDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur