CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hua operators and Poisson transform for bounded symmetric domains

K. Koufany ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper)
JOURNAL OF FUNCTIONAL ANALYSIS (0022-1236). Vol. 236 (2006), 2, p. 546-580.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: invariant differential-operators, tube type, spaces, eigenvalues, equationsDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80437

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur