CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manual for DREAM 3.0, Driving Reliability and Error Analysis Method. Deliverable D5.6 of the EU FP6 project SafetyNet, TREN-04-FP6TRSI2.395465/506723.

Henriette Wallén Warner (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Mikael Ljung (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jesper Sandin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Emma Johansson ; Gunilla Björklund (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. - 70 s.
[Rapport]

Nyckelord: accident research, accident causes, risk analysis, vehicle crashes, crah avoidanceDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2012-05-24.
CPL Pubid: 80432

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Kognitionsforskning
Teknisk mekanik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur