CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the derivatives of the Berezin transform

M. Englis ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper)
PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY (0002-9939). Vol. 134 (2006), 8, p. 2285-2294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: spaceDenna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 80420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur