CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decreasing subsequences in permutations and Wilf equivalence for involutions

M Bousquet-Melou ; Einar Steingrimsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS (0925-9899). Vol. 22 (2005), 4, p. 383-409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: forbidden subsequencesDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80412

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur