CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the congruence ax plus by 1 modulo xy

Juliusz Brzezinski (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; W Holsztynski ; Pär Kurlberg
EXPERIMENTAL MATHEMATICS (1058-6458). Vol. 14 (2005), 4, p. 391-401.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80409

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur