CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Poincare series and zeta function for an irreducible plane curve singularity

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY (0024-6093). Vol. 37 (2005), p. 399-404.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: monodromyDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80404

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur