CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PDE-preserving properties

Henrik Petersson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY (0304-9914). Vol. 42 (2005), 3, p. 573-597.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: operatorsDenna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur