CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Krylov subspace method for information retrieval

Katarina Blom (Institutionen för matematik) ; Axel Ruhe
SIAM JOURNAL ON MATRIX ANALYSIS AND APPLICATIONS (0895-4798). Vol. 26 (2004), 2, p. 566-582.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09.
CPL Pubid: 80401

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur