CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An additive edge correction for the influence potential of trees

Sharon Kühlmann-Berenzon (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; J Heikkinen ; Aila Särkkä (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Biometrical Journal (0323-3847). Vol. 47 (2005), 4, p. 517-526.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 80395

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Landskapsarkitektur

Chalmers infrastruktur