CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical burn-outs: a technique to design knitted dynamical textile patterns

Hanna Landin (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; Anna Persson (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; Linda Worbin (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers))
Proceedings of Ambience 2008 p. 139-145. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-09. Senast ändrad 2009-12-04.
CPL Pubid: 80355

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Övrig informationsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Knitted circuits for visual and tactile interactive expressions