CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PARTNEW - New Solvent Extraction Processes for Minor Actinides - Final Report

C Madic ; F Testard ; M Hudson ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; B Christiansen ; M Ferrando ; A Facchini ; A Geist ; G Modolo ; A Gonzales-Esperanto ; J De Mendoza
: External organization, 2004. - 137 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 8030

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur