CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single flux quantum comparators for HTS AD converters

Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Zdravko Ivanov (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Philipp Komissinskiy (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Evgeni Stepantsov (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Physica C Vol. 326-327 (1999), p. 83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-08.
CPL Pubid: 80288

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur