CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of fish and aquatic habitat complexity on amphibians

Tibor Hartel ; Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Dan Cogalniceanu ; Kinga Öllerer ; Oliver Schweiger ; Cosmin-Ioan Moga ; Laszlo Demeter
HYDROBIOLOGIA (0018-8158). Vol. 583 (2007), p. 173-182.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: introduced fish, structural complexity, behavioral-responses, species richness, nonnative fish, newts triturus, feeding-habits, tadpoles, conservation, predatorsDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 80284

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Marin ekologi

Chalmers infrastruktur