CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ethanol acutely decreases astroglial gap junction permeability in primary cultures from defined brain regions

Louise Adermark ; Torsten Olsson (Institutionen för signaler och system) ; Elisabeth Hansson
Neurochemistry International (0197-0186). Vol. 45 (2004), 7, p. 971-978.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: intercellular communications, cerebral-cortex, rat hepatocytes, astrocytes, expression, protein, cells, communication, phosphorylation, connexin-43Denna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 80207

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för klinisk neurovetenskap (1991-2005)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Neurovetenskap

Chalmers infrastruktur