CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure and molecular interactions of a unique antitumor antibody specific for N-glycolyl GM3

Ute Krengel (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Lise-Lotte Olsson ; Carlos Martínez ; Ariel Talavera ; Gertrudis Rojas ; Elin Mier ; Jonas Ångström ; Ernesto Moreno
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY (0021-9258). Vol. 279 (2004), 7, p. 5597-5603.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: crystal-structure, glycolylneuraminic acid, dynamics calculations, monoclonal-antibody, diffraction data, fab fragment, data-bank, gangliosides, recognition, antigenDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2009-10-19.
CPL Pubid: 80161

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi (1991-2005)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur