CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies for Cost- and Time-effective Use of Abrasive Waterjet Cutting

Ulf Andersson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Gustav Holmqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Proc of the 2005 WJTA American Waterjet Conference Vol. 2005 (2005), p. 7B-2.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-08-20.
CPL Pubid: 8014

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur