CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Abrasive Waterjet Cutting Using a Rotating Axis Motion Control

Gustav Holmqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik) ; Ulf Anderson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik)
Proceedings of the 2005 WJTA American Waterjet Conference Vol. 2005 (2005), p. 7A-3.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2008-08-20.
CPL Pubid: 8012

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur