CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparative proteomics of industrial lager yeast reveals differential expression of the cerevisiae and non-cerevisiae parts of their genomes

Robert Caesar ; Johan Palmfeldt ; John Gustafsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Ellinor Pettersson ; Sayed Hossein Hashemi ; Anders Blomberg
Proteomics (1615-9853). Vol. 7 (2007), 22, p. 4135-4147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: n-terminal acetyltransferases, saccharomyces-cerevisiae, bayanus, carlsbergensis, sequence, hybrids, genes, acetylation, pastorianus, wineDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 80098

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi (1994-2011)
Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur