CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partitioning and transmutation Current developments - 2004, A report from the Swedish reference group on P and T - research, TR-04-15

Per-Erik Ahlström ; Sofie Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Mikael Nilsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Jan Blomgren ; Marcus Eriksson ; Waclaw Gudowski ; Per Seltborg ; Jan Wallenius ; Bal Raj Sehgal
: External organization, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 8009

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur