CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear programs for hypotheses selection in probabilistic inference models

Anders Bergkvist ; Peter Damaschke (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)) ; Marcel Lüthi
Journal of Machine Learning Research (1532-4435). Vol. 7 (2006), p. 1339-1355.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: chemical-shifts, restraints, flowDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 80066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (1994-2011)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Reglerteknik

Chalmers infrastruktur