CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessing the effect of toe clipping on the yellow bellied toads

T. Hartel ; Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae (1217-8837). Vol. 52 (2006), 4, p. 359-366.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: population ecology, spadefoot toads, body condition, survival, newt, frogDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 80002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur