CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Light-chain shuffling results in successful phage display selection of functional prokaryotic - expressed antibody fragments to N-glycolyl GM3 ganglioside

Gertrudis Rojas ; Ariel Talavera ; Yasmiana Munoz ; Enrique Rengifo ; Ute Krengel (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Jonas Ångström ; Jorge Gavilondo ; Ernesto Moreno
JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS (0022-1759). Vol. 293 (2004), 1-2, p. 71-83.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: complementarity-determining regions, v-gene libraries, monoclonal-antibody, escherichia-coli, recombinant antibodies, pseudomonas exotoxin, variable-region, affinity, specificity, generationDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2009-10-15.
CPL Pubid: 79983

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi (1991-2005)

Ämnesområden

Immunologi inom det medicinska området
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur