CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crystallization and preliminary X-ray crystallographic studies of a lectin from the mushroom Marasmius oreades

Elin Grahn ; Åsa Holmner ; C Cronet ; Hiroaki Tateno ; Harry C. Winter ; Irwin J. Goldstein ; Ute Krengel (Institutionen för kemi och biovetenskap)
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY (0907-4449). Vol. 60 (2004), p. 2038-2039.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: crystal-structure, high-affinity, protein, gal-alpha-1,3gal, angstromDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2009-10-15.
CPL Pubid: 79979

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Oorganisk kemi
Cell- och molekylärbiologi
Biofysik
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur