CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of nitrate complex formation with Pm, Eu, Am and Cm using a solvent extraction technique

Sofie Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Mikael Nilsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Radiochimica Acta (0033-8230). Vol. 92 (2004), 12, p. 863-867.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: nitrate complexation, stability constants, Pm, Eu, Am, CmDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 7995

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur