CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crystallization and preliminary crystallographic analysis of the NAD(H)-binding domain of Escherichia coli transhydrogenase

Christine Oswald ; Tomas Johansson ; Susanna Törnroth-Horsefield ; Mats Ökvist ; Ute Krengel (Institutionen för kemi och biovetenskap)
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY (0907-4449). Vol. 60 (2004), p. 743-745.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: proton-translocating transhydrogenase, nicotinamide nucleotide transhydrogenase, nadp(h)-binding component diii, rhodospirillum-rubrum, catalytic-properties, crystal-structure, refinement, resolution, complex, siteDenna post skapades 2008-12-08. Senast ändrad 2011-01-20.
CPL Pubid: 79948

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi (2001-2011)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi
Cell- och molekylärbiologi
Biofysik
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur