CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extraction Behaviour of the Synergistic System 2,6-bis-(benzoxazolyl)-4-dodecyloxylpyridine and 2-bromodecanoic acid Using Am and Eu as Radioactive Tracers

Sofie Andersson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Mark Foreman ; Michael Hudson ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Mikael Nilsson (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Kastriot Spahiu
Solvent Extraction and Ion Exchange Vol. 21 (2003), 5, p. 621-636.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Solvent extraction, Partitioning of actinides and lanthanides, Separation factors, Am(III), Eu(III)



Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 7993

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur