CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Obsidian: An Embedded Language for Data-Parallel Programming

Joel Svensson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Int. Workshop on Designing Correct Circuits, DCC'08, associated with ETAPS (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-07.
CPL Pubid: 79844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur