CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SAT-Solving in Practice

Koen Claessen (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Niklas Een ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Niklas Sörensson
9th International Workshop on Discrete Event Systems (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-12-06. Senast ändrad 2010-02-23.
CPL Pubid: 79842

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)
Institutionen för data- och informationsteknik (GU) (GU)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur