CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Maximum-norm stability, smoothing and resolvent estimates for parabolic finite element equations

Vidar Thomée (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
ESAIM Proceedings Vol. 21 (2007), p. 98-107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 79816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur