CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Catalyst Pattern Geometry on the Growth Behaviour of Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays

G.-H. Jeong ; N. Olofsson ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; E. E. B. Campbell
Carbon (0008-6223). Vol. 47 (2009), p. 696-704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 79815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur