CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of microstructure during creep of polycrystalline mullite and a nanocomposite mullite/5 vol.% SiC

Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; SuMo Biomaterials) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; J. E. Pitchford ; W. J. Clegg ; E. Lidén ; E. Carlström
Journal of the Eurpean Ceramic Society (0955-2219). Vol. 29 (2009), 4, p. 539-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2016-03-21.
CPL Pubid: 79812

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur