CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkningsinriktad matematikutbildning för maskinteknikprogrammet på Chalmers

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström, J. Malmqvist och K. Pettersson) Vol. (CD) (2008), p. 15p.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 79811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur