CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alumina / Silicon Carbide Composites Fabricated via in-situ Synthesis of Nano-Sized SiC Particles

Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys ; SuMo Biomaterials) ; Lena K. L. Falk (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; E. Lidén ; E. Carlström
Ceramics International (0272-8842). Vol. 35 (2009), 3, p. 1293-1296.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2016-03-21.
CPL Pubid: 79784

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur