CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the H^1 - L^1 bundedness of operators

Stefano Meda ; Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Maria Vallarino
Proc. Amer. Math. Soc. Vol. 136 (2008), p. 2921-2931.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 79755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur