CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the H^1 - L^1 bundedness of operators

Stefano Meda ; Peter Sjögren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Maria Vallarino
Proceedings of the American Mathematical Society (0002-9939). Vol. 136 (2008), p. 2921-2931.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-05. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 79755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur