CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ReadMe: JOFILUREN - A wavelet add-on code for new-generation N-body simulations and data de-noising

Alessandro Romeo (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
http://www.oso.chalmers.se/~romeo/JOFILUREN/readme-file.ps (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-04. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 79695

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur