CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to Melott's Comment on "Discreteness Effects in Lambda Cold Dark Matter Simulations: A Wavelet-Statistical View" by Romeo et al

Alessandro Romeo (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; O. Agertz ; B. Moore ; J. Stadel
arXiv:0805.0513 (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-04. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 79654

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur