CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biodegradable composition for film blowing

Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mats Thunwall (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Vanda Kuthanova
(2008)
[Patent]

Nyckelord: Thermoplastic starch, processing, film blowingDenna post skapades 2008-12-04. Senast ändrad 2009-12-18.
CPL Pubid: 79643