CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pilot Implementation of the Core Manufacturing Simulation Data Model

Marcus Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Swee Leong ; Frank Riddick ; Tina Lee
Summer Computer Simulation Conference (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Simulation, Production, Standardisation, Discrete Event SimulationDenna post skapades 2008-12-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 79630

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell teknik och ekonomi
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur