CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Event Simulation with Lifecycle Assessment Data at a Juice Manufacturing System

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johanna Berlin ; Karin Östergren ; Barbro Sundström ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
FOODSIM (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Simulation, Lifecycle assessment, ProductionDenna post skapades 2008-12-04. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 79629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell teknik och ekonomi
Produktionsteknik
Miljöteknik
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur