CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation-based sustainable manufacturing system design

Juhani Heilala ; Saija Vatanen ; Jari Montonen ; Hannele Tonteri ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan Stahre (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Salla Lind
In Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference p. 1922-1930. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Simulation, Lifecycle assesment, production, environmental assesmentDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-12-04. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 79627

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell teknik och ekonomi
Produktionsteknik
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur