CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Read's type operators on Hilbert spaces

Sophie Grivaux ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
International Mathematics Research Notices (1073-7928 ). (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 79621

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur