CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing chemical processes in AGB stars

Fredrik L. Schöier (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
in Proceedings of "Organic matter in space", Hong Kong Feb. 18-22, 2008, IAU symposium 251, eds. S. Kwok, S. Sandfjord, Cambridge University Press p. 201-205. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-12-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 79618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur